Versterking tegen het water

Versterking tegen het water december 2017 - Nederland en water; een bijzondere combinatie. Naast de beroemde kust zijn onze polders, gemalen en dijken bekend over de hele wereld. Zonder deze waterbouwkundige oplossingen zou half Nederland onder water staan. De sector Waterbouw van Iv-Infra werkt iedere dag aan projecten om Nederland te beschermen tegen het water.
Waterkeringen
De specialisten van Iv adviseren overheden en aannemers bij het ontwerpen, realiseren en verbeteren van dijken en kunstwerken met een waterkerende functie. Met tal van waterschappen zijn raamcontracten gesloten en deze hebben afgelopen periode weer tot mooie nieuwe werken geleid.

Op het gebied van waterveiligheid heeft Iv recent een aantal nieuwe kadeversterkingsprojecten voor regionale waterkeringen aan haar portefeuille toegevoegd:
Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt er gewerkt aan een versterking van de waterkering rond zowel de Veenderpolder als de polder bij Nieuwkoop. Kadeversterkingen worden uitgevoerd voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier rond de polder bij Wormer en de polder bij Purmerend en Ilpendam. Ook voor het Hoogheemraadschap van Delfland worden er versterkingen uitgevoerd: de polders bij Maassluis en Midden-Delfland worden voorzien van een versterkte kade.
Binnen deze projecten worden zowel grondoplossingen als constructieve oplossingen ontworpen aan vigerende normen en richtlijnen en vervolgens ingepast in de omgeving. Ook op het gebied van versterking van regionale waterkeringen worden innovaties toegepast en wordt expliciet rekening gehouden met duurzaamheid.

Werken aan waterveiligheid?
Wil jij meewerken aan projecten binnen de sector Waterbouw en iedere dag bezig zijn met het beschermen van Nederland tegen het water? Voor het team waterveiligheid & watersystemen op onze locatie in Sliedrecht zijn we op zoek naar een ontwerper/adviseur waterveiligheid.

Terug naar overzicht

Download Ivormatie