Risicogestuurd instandhoudingsadvies voor wel 800 kunstwerken

Risicogestuurd instandhoudingsadvies voor wel 800 kunstwerken juni 2017 - De landelijke dienst Grote Projecten en Onderhoud van Rijkswaterstaat heeft Iv-Infra opdracht gegeven voor het project Instandhoudingsadvisering Kunstwerken 2017-2020. Het betreft het vervolg op de recentelijk door Iv-Infra succesvol afgesloten opdracht Instandhoudingsadvisering Kunstwerken 2013-2015 waarbij Iv-Infra bij ruim 1250 kunstwerken de risico’s heeft geïnventariseerd en advies heeft uitgebracht aan de beheerders van deze kunstwerken. 

Gedurende de nieuwe contractperiode zal Iv-Infra circa 800 kunstwerken voorzien van een risicogestuurd instandhoudingsadvies, waarbij beheersmaatregelen worden geadviseerd op risico’s ten aanzien van het functioneren van de objecten in het (vaar-)wegennetwerk met daarbij een budget en moment van uitvoeren. Rijkswaterstaat kan op basis van deze gegevens het beheer- en onderhoudsbudget voor de komende 10 jaar programmeren. Ad Heystek, Projectmanager Iv-Infra, over dit project: “De verwerving van dit vervolgproject is belangrijk voor de continuïteit en voortdurende ontwikkeling van onze dienstverlening op het gebied van Assetmanagement samen met Rijkswaterstaat.”

Terug naar overzicht

Download Ivormatie