RWZI Sleeuwijk: de grote centralisatie

RWZI Sleeuwijk: de grote centralisatie augustus 2017 -
Centralisatie van het afvalwatertransportsysteem, dit zie je steeds vaker gebeuren in zuiveringsland. Ook Waterschap Rivierenland heeft besloten om de zuiveringen in het Land van Heusden en Altena te gaan centraliseren. In de nieuwe situatie zal al het afvalwater van de locaties Aalburg, Eethen en Dussen getransporteerd gaan worden naar de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk en zullen de oude rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) opgeheven gaan worden. Dit houdt ook meteen in dat de installatie in Sleeuwijk uitgebreid moet worden. Om deze schaalvergroting te kunnen realiseren moeten er nieuwe persleidingen aangelegd worden en is het noodzakelijk dat er doorvoergemalen geplaatst gaan worden bij de oude rioolwaterzuiveringen. Wanneer de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk is uitgebreid, ontstaat er een zuiveringscapaciteit equivalent aan 64.000 inwoners.

Ontwerp volledig in 3D
Iv-Water zit momenteel volop in het ontwerptraject welke tot op DO (definitief ontwerp) niveau gereed wordt gemaakt
voor de bouwcombinatie. Hierna volgt tevens het civiel detailontwerp. Voor dit laatste worden ook de collega's van Iv-Infra intensief ingezet. Het ontwerp is inmiddels vergevorderd voor zowel de gemalen en de persleidingen als voor de zuivering in Sleeuwijk. De ontwerpen voor de zuivering, de gemalen en de persleidingen zijn voor dit project volledig in 3D gemaakt. Voor Iv-Water een primeur, voorheen gebeurde dit nog altijd in 'plat' 2D. Voordeel van het ontwerpen in 3D is dat wanneer één discipline een wijziging doorvoert, het gehele ontwerp mee verandert. Dit zorgt ervoor dat iedereen in het meest actuele ontwerp werkt. Vooral bij complexe uitdagingen, zoals het ontwerpen van een zuivering, is het handig om door middel van een 3D-model snel in te kunnen spelen op veranderingen.

Transportleidingen van meer dan 26 kilometer
De nieuwe gemalen moeten worden aangesloten op een nieuw aangelegde transportleiding. Gedurende de aanleg blijven alle zuiveringen volledig in bedrijf. Het water dat sowieso komt om gezuiverd te worden, gaat naar een pompstation en wordt via een persleiding verpompt naar de centrale zuivering. Iv-Water heeft hiervoor kilometers leidingen ontworpen die onder de grond geplaatst moeten worden. Aangezien deze leidingen op openbaar gebied lopen moet het terrein eerst ingemeten worden. Hierbij worden mensen op pad gestuurd met prikstokken en fototoestellen en worden alle obstakels, bruggen, slootjes en bebouwingen in kaart gebracht. Hierna gaan de engineers aan de slag met het bepalen van de specifieke route van de leidingen, waar en op welke diepte er een leiding moet komen te liggen. Als laatste kijkt de aannemer naar de tekeningen en kan aan de hand hiervan het benodigde materiaal gaan bestellen om de leidingen aan te leggen.

Lees hier het volledige artikel

Terug naar overzicht

Download Ivormatie