Iv-Infra installeert honderden draadloze tilt sensoren Botlekspoortunnel

Iv-Infra installeert honderden draadloze tilt sensoren Botlekspoortunnel juni 2017 - Door infrastructurele wijzigingen boven en in de nabijheid van de Botlekspoortunnel kunnen mogelijk deformaties optreden. Om de veilige bereidbaarheid van het spoor te kunnen garanderen moeten deze zettingen ten gevolge van de werkzaamheden gemonitord worden. Daarvoor is onderzoek gedaan naar de maximaal toelaatbare vervormingen van de voegen tussen de tunnelsegmenten. Uiteindelijk is de vraag om een automatisch monitoringssysteem te ontwikkelen dat gedurende vijftien jaar de zettingen kan monitoren. Iv-Infra is binnen dit project verantwoordelijk voor het ontwerp en de installatie van het monitoringssysteem.

Eisen meetsysteem
Het meetsysteem dient aan verschillende eisen te voldoen. Ten eerste dient de nauwkeurigheid van het meetsysteem kleiner te zijn dan 0.001º. De real time monitoring dient gedurende een periode van circa vijftien jaar plaats te vinden. Online presentatie van het meetsysteem is mogelijk via web interface. Tijdens deze periode is het ook een eis dat er zo min mogelijk fysieke metingen en onderhoud gedaan wordt in de tunnels en moet er tot slot de mogelijkheid zijn tot alarmering.
 
Draadloze sensoren
Het systeem bestaat uit een netwerk van draadloze sensoren op basis van nauwkeurige tilt meters. Per ring in de tunnel wordt op elk tunnelsegment een sensor geplaatst, zeven sensors per ring op 62 meetlocaties, dus 434 sensoren in totaal. Na berekening worden de vervormingen van de voegen weergegeven. De data uit de sensoren wordt via 3G weggestuurd naar de server van Iv-Infra voor verdere berekeningen, rapportages en visualisaties. Alle data is real time via web interface zichtbaar voor degene die met behulp van login toegang hebben gekregen. Het gebruik van deze uiterst nauwkeurige tiltsensoren in een draadloos mesh netwerk maakt deze oplossing tot een uiterst betrouwbare toepassing voor het meten in tunnels waar het aanbrengen van vele kilometers kabel veelal de grootste uitdaging vormt.

Terug naar overzicht

Download Ivormatie