In 2017 18% minder CO2-uitstoot bij Iv

In 2017 18% minder CO2-uitstoot bij Iv februari 2018 - In 2017 heeft Iv ten opzichte van 2015 18% CO2 gereduceerd in scope 1 en 2 (gas, zakelijke autoreizen, vliegreizen, elektra en warmtelevering). In scope 1 zit veruit de grootste CO2-emissie voor Iv. De maatregelen die Iv neemt om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te reduceren zijn gericht op twee emissiestromen: zakelijke autoreizen en elektra. De grootste reductie is de afgelopen jaren bereikt door de inkoop van groene stroom. 

Meer leaserijders zouden elektrisch moeten rijden

Maar, om de reductiedoelstelling van 20% per fte in 2020 te behalen moeten we andere maatregelen treffen met betrekking tot het wagenpark bijvoorbeeld. In ons wagenpark is nog veel reductie te behalen. We moeten bekijken of we leaserijders zoveel mogelijk kunnen stimuleren tot de aanschaf van elektrische auto’s. Dat zou kunnen leiden tot een grotere reductie van de CO2-uitstoot. Welke maatregelen Iv concreet neemt om de CO2-uitstoot en het energieverbruik van de scope 1, 2 en 3 emissies te reduceren staat beschreven in het Energiemanagement Actieplan 2016-2020.

Terug naar overzicht

Download Ivormatie