Waterveiligheid

Iv-Groep adviseert overheden en aannemers bij het ontwerpen, realiseren en verbeteren van dijken en kunstwerken met een waterkerende functie. Iv-Groep kan beheerders bovendien ontzorgen bij het toetsen van keringen, het in kaart brengen van de onderhoudsstaat en risico’s en het opstellen en aanpassen van verbeterprogramma’s.

Iv-Groep levert diensten in iedere projectfase, van planvorming tot en met realisatie. Iv-Groep heeft ruime ervaring met verschillende (geïntegreerde) contractvormen en adviseert opdrachtgevers over de meest geschikte contractvorm. Bij iedere contractvorm kan Iv-Groep de uitvoeringsbegeleiding verzorgen. Naast ontwerpende diensten levert Iv-Groep specialistische diensten waaronder geotechniek, bouwbegeleiding en ruimtelijk meten en integrale diensten zoals assetmanagement, systems engineering, contractmanagement, risico- en RAMS-analyse en omgevingsmanagement. Dit maakt Iv-Groep een veelgevraagde partner voor projecten van verschillende omvang en complexiteit.

Contact Iv-Water

Telefoon: +31 88 943 3900
E-mail: mail@iv-water.nl

Waterveiligheid

Iv-Groep adviseert overheden en aannemers bij het ontwerpen, realiseren en verbeteren van dijken en kunstwerken met een waterkerende functie. Iv-Groep kan beheerders bovendien ontzorgen bij het toetsen van keringen, het in kaart brengen van de onderhoudsstaat en risico’s en het opstellen en aanpassen van verbeterprogramma’s.

Iv-Groep levert diensten in iedere projectfase, van planvorming tot en met realisatie. Iv-Groep heeft ruime ervaring met verschillende (geïntegreerde) contractvormen en adviseert opdrachtgevers over de meest geschikte contractvorm. Bij iedere contractvorm kan Iv-Groep de uitvoeringsbegeleiding verzorgen. Naast ontwerpende diensten levert Iv-Groep specialistische diensten waaronder geotechniek, bouwbegeleiding en ruimtelijk meten en integrale diensten zoals assetmanagement, systems engineering, contractmanagement, risico- en RAMS-analyse en omgevingsmanagement. Dit maakt Iv-Groep een veelgevraagde partner voor projecten van verschillende omvang en complexiteit.

Dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovenseveer
Dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovenseveer
Tijdens een veiligheidstoetsing is geconstateerd dat de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer over tien..
Veiligheid Nederland in Kaart 2
Veiligheid Nederland in Kaart 2
Het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK-2) geeft uitwerking aan doelstellingen die in het kabinetsstandpunt..
Stormvloedkering Hollandsche IJssel
Stormvloedkering Hollandsche IJssel
De eerste stormvloedkering die gereed kwam als onderdeel van het Delta Plan, dat werd uitgevoerd na de watersnoodramp..
Maeslantkering
Maeslantkering
De stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg vormt het sluitstuk van de Nederlandse Deltawerken. Deze kering beschermt..
Aanbiedingsontwerp stormvloedkering in New Orleans
Aanbiedingsontwerp stormvloedkering in New Orleans
Diverse orkanen hebben in New Orleans enorme schade aangericht. Alles moet dan ook in het werk worden gesteld om dit..