Waterkwaliteit

Iv-Groep levert integraal advies aan waterschappen, gemeenten en industrie voor de voorbereiding en realisatie van projecten op het gebied van zuivering en transport van water. Iv-Groep heeft ervaring met een groot aantal zuiveringstechnieken, zowel voor huishoudelijk als voor industrieel afvalwater. We beschikken over alle benodigde kennis en ervaring om een afvalwaterzuiveringsinstallatie en transportsystemen integraal te ontwerpen. Dit geldt voor alle systeemonderdelen (waterzuivering, slibbehandeling, energievoorziening, energieopwekking) en alle technische disciplines.

Iv-Groep adviseert in iedere projectfase, van planvorming tot en met realisatie. Tevens verzorgt Iv-Groep de benodigde vergunningen, coördinatie van de aanbesteding, directievoering en toezicht tijdens de uitvoering en de begeleiding van de inbedrijfstelling van installaties. Daarnaast verrichten we inspecties en geven advies over beheer en onderhoud en op het gebied van CE-markering. Naast ontwerpende diensten levert Iv-Groep integrale diensten zoals contractmanagement, risicoanalyse, RAMS en systems engineering.

Contact Iv-Water

Telefoon: +31 88 943 3900
E-mail: mail@iv-water.nl

Waterkwaliteit

Iv-Groep levert integraal advies aan waterschappen, gemeenten en industrie voor de voorbereiding en realisatie van projecten op het gebied van zuivering en transport van water. Iv-Groep heeft ervaring met een groot aantal zuiveringstechnieken, zowel voor huishoudelijk als voor industrieel afvalwater. We beschikken over alle benodigde kennis en ervaring om een afvalwaterzuiveringsinstallatie en transportsystemen integraal te ontwerpen. Dit geldt voor alle systeemonderdelen (waterzuivering, slibbehandeling, energievoorziening, energieopwekking) en alle technische disciplines.

Iv-Groep adviseert in iedere projectfase, van planvorming tot en met realisatie. Tevens verzorgt Iv-Groep de benodigde vergunningen, coördinatie van de aanbesteding, directievoering en toezicht tijdens de uitvoering en de begeleiding van de inbedrijfstelling van installaties. Daarnaast verrichten we inspecties en geven advies over beheer en onderhoud en op het gebied van CE-markering. Naast ontwerpende diensten levert Iv-Groep integrale diensten zoals contractmanagement, risicoanalyse, RAMS en systems engineering.

Rioolgemaal Kerkedijk
Rioolgemaal Kerkedijk
Gemeentewerken Rotterdam (GWR) constateerde dat de installatie van het rioolgemaal Kerkedijk zijn technische..
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Bath is één van de grootste RWZI’s van Nederland. De installatie is bijna 25..
Afvalwaterzuivering bij HVC Dordrecht
Afvalwaterzuivering bij HVC Dordrecht
De bestaande afvalwaterzuivering (AWZI) in Dordrecht had het einde van haar technische levensduur bereikt. De..
Fosfaat- en stikstofverwijdering rioolwaterzuiveringsinstallatie
Fosfaat- en stikstofverwijdering rioolwaterzuiveringsinstallatie
De rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) Aarle-Rixtel is een biologische zuiveringsinstallatie met een capaciteit van..
Biogasverwerking en deelstroombehandeling (rioolwaterzuiverings)installaties
Biogasverwerking en deelstroombehandeling (rioolwaterzuiverings)installaties
Op de communale rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) Land van Cuijk, met een capaciteit van 175.000..