Drinkwater & Proceswater

Iv-Groep levert integraal advies aan drinkwaterbedrijven en industrie voor de zuivering en het transport van drinkwater en proceswater. Van de voorbereiding tot en met de nazorg. Naast ontwerpende diensten levert Iv-Groep tevens integrale diensten zoals contractmanagement, assetmanagement, risicomanagement, RAMS en Systems Engineering.

De technische adviesdiensten hebben betrekking op (3D) lay-out ontwikkeling, het uitwerken van het integrale ontwerp en de besteksvoorbereiding. Verder verzorgt Iv-Groep de benodigde vergunningen, het coördineren van de aanbesteding, directievoering en toezicht tijdens de uitvoering en de begeleiding van de inbedrijfstelling van installaties. Daarnaast verrichten wij inspecties en geven we advies over beheer en onderhoud en CE-markering.

Contact Iv-Water

Telefoon: +31 88 943 3900
E-mail: mail@iv-water.nl

Drinkwater & Proceswater

Iv-Groep levert integraal advies aan drinkwaterbedrijven en industrie voor de zuivering en het transport van drinkwater en proceswater. Van de voorbereiding tot en met de nazorg. Naast ontwerpende diensten levert Iv-Groep tevens integrale diensten zoals contractmanagement, assetmanagement, risicomanagement, RAMS en Systems Engineering.

De technische adviesdiensten hebben betrekking op (3D) lay-out ontwikkeling, het uitwerken van het integrale ontwerp en de besteksvoorbereiding. Verder verzorgt Iv-Groep de benodigde vergunningen, het coördineren van de aanbesteding, directievoering en toezicht tijdens de uitvoering en de begeleiding van de inbedrijfstelling van installaties. Daarnaast verrichten wij inspecties en geven we advies over beheer en onderhoud en CE-markering.

Engineering distributieleidingprojecten Vitens
Engineering distributieleidingprojecten Vitens
Vitens voorziet Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Friesland (inclusief de Waddeneilanden) van drinkwater..
Uitbreiding drinkwaterproductielocatie Berenplaat
Uitbreiding drinkwaterproductielocatie Berenplaat
De productielocatie Berenplaat levert per jaar 100 miljoen m³ water en voorziet een groot deel van de Rotterdamse..
Renovatie pompstations
Renovatie pompstations
Bij renovatieprojecten is de uitdaging om met zo weinig mogelijk aanpassingen, met name bouwkundig, een hogere..
Nieuwbouw pompstations
Nieuwbouw pompstations
Bij de nieuwbouw van pompstations is het voor Vitens vooral van belang om zo efficiënt mogelijk het water op te pompen..
Seawater Reverse Osmosis (SWRO-2) project
Seawater Reverse Osmosis (SWRO-2) project
Het Water en Energie Bedrijf Aruba (WEB) is als enige verantwoordelijk voor de winning, zuivering en distributie van..