Offshore HVDC/AC Platforms

Op dit moment is onshore windenergie de meest economische manier om duurzame energie te produceren. Op de lange termijn bieden in zee gelegen windparken echter grote voordelen. Een offshore- locatie biedt voldoende ruimte voor de installaties, en er zijn hogere windsnelheden dan op land. Bovendien bevinden zich in de omgeving van het windpark geen obstakels.

De energie die de turbines van een offshore-windpark genereren, wordt verzameld op een offshore transformatorplatform, waar het in gereedheid wordt gebracht voor transport naar de kust. Iv-Oil & Gas heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het ontwerp en de engineering van HVDC/AC platforms op zee. In nauwe samenwerking met onze partners hebben we diverse windenergieprojecten uitgevoerd.

Contact Iv-Oil & Gas

Wim Bal, Managing Director
Theo Driever, Engineering Manager
Telephone: +31 88 943 3300

 

Offshore HVDC/AC Platforms

Op dit moment is onshore windenergie de meest economische manier om duurzame energie te produceren. Op de lange termijn bieden in zee gelegen windparken echter grote voordelen. Een offshore- locatie biedt voldoende ruimte voor de installaties, en er zijn hogere windsnelheden dan op land. Bovendien bevinden zich in de omgeving van het windpark geen obstakels.

De energie die de turbines van een offshore-windpark genereren, wordt verzameld op een offshore transformatorplatform, waar het in gereedheid wordt gebracht voor transport naar de kust. Iv-Oil & Gas heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het ontwerp en de engineering van HVDC/AC platforms op zee. In nauwe samenwerking met onze partners hebben we diverse windenergieprojecten uitgevoerd.

Borkum Riffgrund 2 Substation
Borkum Riffgrund 2 Substation
Iv-Oil & Gas is finalising the engineering works on the AC substation Borkum Riffgrund 2 for Dong Energy. Once..
Thornton Bank AC Substation
Thornton Bank AC Substation
In response to the EU initiative to increase energy supply from renewable sources, Belgian company C-Power has..
DolWin alpha Offshore HVDC Converter Platform
DolWin alpha Offshore HVDC Converter Platform
TenneT Offshore GmbH is the Electrical Grid Controller of the HVDC Substations in the German sector of the North Sea..
HelWin beta Offshore HVDC Converter Platform
HelWin beta Offshore HVDC Converter Platform
Helwin beta is an Offshore High Voltage Direct Current Converter Platform. This means the Alternating Current coming..