Mobiliteit & Verkeer

Iv-Groep levert integrale en multidisciplinaire diensten voor de markt Mobiliteit & Verkeer. De diensten van Iv-Groep variëren van wegontwerp en ontwerp van kunstwerken tot landschappelijke inpassing en architectonische vormgeving. Naast ontwerpende disciplines biedt Iv-Groep tevens specialistische diensten zoals bouwbegeleiding en geotechniek en integrale diensten zoals contractmanagement, systems engineering, omgevingsmanagement en risicomanagement.

Iv-Groep adviseert in iedere projectfase, van de planvorming tot en met de realisatie. Tevens brengt Iv-Groep de bestaande situatie zowel boven- als ondergronds in beeld en verzorgen wij het opstellen en aanvragen van vergunningen, het opstellen van contracten, de begeleiding en coördinatie van het verleggen en aanpassen van kabels en leidingen en diverse onderzoeken zoals flora & fauna, grond, asfalt, asbest en NGE. In ons advies houden we rekening met de ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en het milieu.

Mobiliteit & Verkeer

Iv-Groep levert integrale en multidisciplinaire diensten voor de markt Mobiliteit & Verkeer. De diensten van Iv-Groep variëren van wegontwerp en ontwerp van kunstwerken tot landschappelijke inpassing en architectonische vormgeving. Naast ontwerpende disciplines biedt Iv-Groep tevens specialistische diensten zoals bouwbegeleiding en geotechniek en integrale diensten zoals contractmanagement, systems engineering, omgevingsmanagement en risicomanagement.

Iv-Groep adviseert in iedere projectfase, van de planvorming tot en met de realisatie. Tevens brengt Iv-Groep de bestaande situatie zowel boven- als ondergronds in beeld en verzorgen wij het opstellen en aanvragen van vergunningen, het opstellen van contracten, de begeleiding en coördinatie van het verleggen en aanpassen van kabels en leidingen en diverse onderzoeken zoals flora & fauna, grond, asfalt, asbest en NGE. In ons advies houden we rekening met de ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en het milieu.

Trajectstudie N211/N464
Trajectstudie N211/N464
Voor de provincie Zuid-Holland heeft Iv-Infra een trajectstudie verricht met als doel het opstellen van een..
Planstudies nieuwe verkeersaansluiting A44 Flora Holland
Planstudies nieuwe verkeersaansluiting A44 Flora Holland
Om een passende oplossing te vinden voor de verkeerscongestie op en rond afrit 7 van de A44 richting Den Haag, heeft..
Ontwerp Tracé Besluit Schiphol-Amsterdam-Almere (OTB-SAA)
Ontwerp Tracé Besluit Schiphol-Amsterdam-Almere (OTB-SAA)
Iv-Infra heeft in combinatie met Tauw en Advin de OTB-planstudie uitgevoerd voor de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere..
Planstudie trajectnota/MER, rijksweg A4 Delft-Schiedam
Planstudie trajectnota/MER, rijksweg A4 Delft-Schiedam
Om de verkeersproblematiek tussen Den Haag en Rotterdam op te lossen, heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven tot het..
Planstudie kwaliteitsimpuls HOV Duin- en Bollenstreek Schiphol
Planstudie kwaliteitsimpuls HOV Duin- en Bollenstreek Schiphol
In de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeerpolder zijn ruimtelijke ontwikkelingen voorzien die de druk op het..