Lijninfrastructuur

Met ontwerpende disciplines, expertise op het gebied van landschappelijke inpassing en procesmatige ondersteuning levert Iv-Groep een totaalpakket voor de aanleg, herstructurering en onderhoud van lijninfrastructuur. Naast ontwerpende disciplines biedt Iv-Groep tevens specialistische diensten zoals geotechniek, bouwbegeleiding en GIS en integrale diensten zoals contractmanagement, omgevingsmanagement, risicomanagement en systems engineering.

U kunt bij Iv-Groep terecht voor alle fasen van uw project, van planvorming tot nazorg. In iedere projectfase kan Iv-Groep het wegontwerp en het ontwerp van kunstwerken uitwerken in 3D. Iv-Groep heeft ervaring met het werken met diverse (geïntegreerde) contractvormen, waaronder DBFM-contracten, en kan opdrachtgevers tevens adviseren over de juiste contractvorm.

Lijninfrastructuur

Met ontwerpende disciplines, expertise op het gebied van landschappelijke inpassing en procesmatige ondersteuning levert Iv-Groep een totaalpakket voor de aanleg, herstructurering en onderhoud van lijninfrastructuur. Naast ontwerpende disciplines biedt Iv-Groep tevens specialistische diensten zoals geotechniek, bouwbegeleiding en GIS en integrale diensten zoals contractmanagement, omgevingsmanagement, risicomanagement en systems engineering.

U kunt bij Iv-Groep terecht voor alle fasen van uw project, van planvorming tot nazorg. In iedere projectfase kan Iv-Groep het wegontwerp en het ontwerp van kunstwerken uitwerken in 3D. Iv-Groep heeft ervaring met het werken met diverse (geïntegreerde) contractvormen, waaronder DBFM-contracten, en kan opdrachtgevers tevens adviseren over de juiste contractvorm.

SAAone deelproject A1/A6
SAAone deelproject A1/A6
Rijkswaterstaat werkt aan het verbreden van de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere: de A9, A10, A1..
Reconstructie N209 (Nieuwe) Hoefweg
Reconstructie N209 (Nieuwe) Hoefweg
Voor een betere doorstroming tussen de A12 en de A13 en het vergroten van de verkeersveiligheid op de N209, heeft..
Wegen Project Westland
Wegen Project Westland
Het Wegen Project Westland bestaat uit de aanleg van de Verlengde Veilingroute en de nieuwe verbinding tussen..
Fietsverbinding Vlietpolderplein
Fietsverbinding Vlietpolderplein
Om de fietsstructuur te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten, wil Provincie Zuid-Holland een nieuwe..
Reconstructie A2 Holendrecht - Maarssen
Reconstructie A2 Holendrecht - Maarssen
Tussen Amsterdam en Utrecht is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbreding van de A2 van 2x3 rijstroken naar 2x5..