Ruimtelijke inrichting

Voor de deelmarkt Ruimtelijke inrichting staat Iv-Groep garant voor de aanleg en reconstructie van wegen tot de herinrichting van openbare ruimten, de aanleg en het onderhoud van riolering en drainage en het bouw- en woonrijp maken van nieuwe woongebieden of bedrijventerreinen.

Wij verzorgen het totale traject, van voorontwerp tot en met de begeleiding van de uitvoering. Daarnaast biedt Iv-Groep een breed spectrum aan diensten, waaronder presentaties aan bewoners, onderzoeken en hoogtemetingen, vergunning aanvragen, RAW-bestekken, kostenramingen, aanbestedingen, contractdocumenten en directievoering. Ook voor vraagstukken waarvoor specialistische kennis op het gebied van water is vereist, bent u bij Iv-Groep aan het juiste adres.

U kunt bij ons rekenen op:

  • brede kennis van gemeentelijke processen;
  • hoogwaardige kwaliteit van geleverde producten;
  • klantgerichte aanpak;
  • duidelijke focus op kosteneffectiviteit.

Ruimtelijke inrichting

Voor de deelmarkt Ruimtelijke inrichting staat Iv-Groep garant voor de aanleg en reconstructie van wegen tot de herinrichting van openbare ruimten, de aanleg en het onderhoud van riolering en drainage en het bouw- en woonrijp maken van nieuwe woongebieden of bedrijventerreinen.

Wij verzorgen het totale traject, van voorontwerp tot en met de begeleiding van de uitvoering. Daarnaast biedt Iv-Groep een breed spectrum aan diensten, waaronder presentaties aan bewoners, onderzoeken en hoogtemetingen, vergunning aanvragen, RAW-bestekken, kostenramingen, aanbestedingen, contractdocumenten en directievoering. Ook voor vraagstukken waarvoor specialistische kennis op het gebied van water is vereist, bent u bij Iv-Groep aan het juiste adres.

U kunt bij ons rekenen op:

  • brede kennis van gemeentelijke processen;
  • hoogwaardige kwaliteit van geleverde producten;
  • klantgerichte aanpak;
  • duidelijke focus op kosteneffectiviteit.

Herinrichting Diemen centrum
Herinrichting Diemen centrum
Het winkelcentrum in Diemen is uitgebreid met winkels, woningen en een ondergrondse parkeergarage. Deze uitbreiding..
Bedrijventerrein Haarbrug-Zuid
Bedrijventerrein Haarbrug-Zuid
Haarbrug-Zuid is een nieuw te realiseren bedrijventerrein op circa 20 hectare grond. De inrichting van het..
Fietspad Nieuweweg
Fietspad Nieuweweg
De Nieuweweg is een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 80 km/uur. De grote hoeveelheid fietsers en..
Herinrichting van het Waterspoorpark
Herinrichting van het Waterspoorpark
Het Waterspoorpark in de gemeente Leidschendam-Voorburg diende te worden heringericht, zodat extra waterberging kon..
Herinrichting stadspolder: Het Joke Smit-erf
Herinrichting stadspolder: Het Joke Smit-erf
Het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel voor de afvoer van hemelwater is een opgave waar veel gemeentes voor..