Infrastructuur & Havens

Een optimale ruimtelijke inrichting van landschappen, steden en havengebieden is cruciaal voor de toekomst van de economie. De aanleg en het onderhoud van wegen, havens, rails en kunstwerken vragen dan ook om de juiste aandacht. Een goede infrastructuur - op lokaal, provinciaal en landelijk niveau – en de juiste ontwikkeling van havengebieden spelen een belangrijke rol, waarbij veiligheid en duurzaamheid voorop staan en efficiency en kostenbeheersing actuele onderwerpen zijn. Iv-Groep biedt een integrale aanpak voor infrastructurele projecten en is een veelgevraagde partner.