Utiliteitsbouw

Het economisch tij en de gematigde groeiverwachtingen zorgen voor een verschuiving van de focus op nieuwbouw naar optimalisatie van de bestaande gebouwenvoorraad. De markt zoekt meer naar vervanging dan naar uitbreiding van bestaande huisvestingsruimte. Daarnaast groeit de behoefte aan verduurzamen. In de huidige markt ligt de grootste uitdaging in het hergebruik van bestaande gebouwen en installaties. Dit vraagt om een integrale aanpak. De kracht van Iv-Groep is dat zij alle technische specialistische kennis op het gebied van bouwkunde, constructies en technische installaties in huis heeft om de best passende duurzame oplossingen aan te dragen. Bovendien kent Iv-Groep de eisen van beleggers, beheerders en gebruikers in de wereld van het commerciële vastgoed en het maatschappelijke vastgoed. Een bijzondere markt waarin wij actief zijn, is de markt van datacenters. Iv-Groep beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van het verduurzamen van datacenters. Iv-Groep verzorgt diensten in alle fasen van een project, van de studiefase tot en met de realisatiefase en in de exploitatiefase.