Veiligheid & Bedrijfszekerheid

Beheerders en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan de prestaties van systemen. Storingen en niet-beschikbaarheid van bijvoorbeeld een productielijn, energiecentrale, schutsluis, gemaal, zuivering of stormvloedkering leiden in veel gevallen tot zeer hoge (maatschappelijke) kosten of onveilige situaties en moeten dan ook tot een minimum worden beperkt. Iv-Groep beschikt over een groep ervaren specialisten en gereedschappen om u te ondersteunen bij het invullen van de steeds hogere eisen aan uw systemen in termen van betrouwbaarheid (reliability), beschikbaarheid (availability), onderhoudbaarheid (maintainability) en veiligheid (safety), kortweg RAMS. Zo hebben we ruime ervaring met en kennis van een groot aantal technieken en methoden, waaronder FMECA, HAZOP, LCCA en foutenboomanalyse. Hiermee ondersteunen we zowel in de haalbaarheidsstudie, het ontwerp en de uitvoering als in de beheer- en onderhoudsfase om samen met u tot een optimum in (levensduur)kosten, prestaties en risico's te komen.


RAMS-analyse
RAMS prestaties staan zelden op zichzelf. Het uitvallen, of uit bedrijf nemen, van één of meer onderdelen zal in veel gevallen van invloed zijn op de functies van het systeem als geheel. Iv-Groep benadert een RAMS-analyse dan ook altijd via Systems Engineering en borgt daarmee de integraliteit van de vaak vele functies en disciplines binnen uw netwerken en systemen. Het optimaliseren van RAMS-prestaties is bovendien een continu proces dat blijvende aandacht vereist. Iv-Groep ondersteunt in alle stappen van de plan-do-check-act cirkel. Hiertoe beschikken we niet alleen over ervaren risicoanalisten en systems engineers, maar ook over een grote groep inspecteurs, toezichthouders en toetsers om invulling te geven aan de monitoring en verwerking van de RAMS-prestaties in de praktijk.

Veiligheid in uw organisatie
Voor iedere onderneming speelt veiligheid een zeer belangrijke rol. De gezondheid en het welzijn van uw medewerkers zijn immers van groot belang. Net als milieueffecten en risico's voor de omgeving. De wet- en regelgeving worden steeds verder aangescherpt. Maar wanneer is uw onderneming veilig genoeg en hoe brengt u alle risico's terug tot een beheersbaar niveau? Iv-Groep adviseert.
 
Wij zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving en ondersteunen u graag hierbij. Met diverse risicoanalyses zoeken wij naar praktische en effectieve oplossingen om ongelukken met machines en procesinstallaties te voorkomen, de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen en milieueffecten en risico's voor de omgeving te minimaliseren. Wij kunnen u ook inzicht geven in de betrouwbaarheid van uw software. Wij leveren altijd maatwerk afgestemd op uw behoefte.

Integrale benadering van uw vraagstuk
Complexe vraagstukken vragen om een integrale benadering. Iv-Groep beschikt over deskundigen op het gebied van procestechnologie, civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en waterbouw, maar ook inspecteurs en risicoanalisten, die er voor zorgen dat alle benodigde disciplines integraal op elkaar aansluiten. Wij zijn in staat in korte tijd optimale prestaties te leveren in multidisciplinaire omgevingen. Deze eigenschap maakt dat Iv-Groep een wezenlijke bijdrage levert aan het succes van onze opdrachtgevers.

SIL en PL | FMECA | HAZOP | Betrouwbaarheid | QRA | Beschikbaarheid | BEVI | LOPA | PLC | Software PED | ARBO | RAMS | ATEX | BRZO | Foutenboomanalyse | LCC | RI&E | PGS

Contactpersoon Bedrijfszekerheid/RAMS

Arno Willems
Arno Willems
+31 88 943 3200

Contactpersoon Veiligheid

Gert Schmitz
Gert Schmitz
+31 88 943 3200

Download Folder