Ruimtelijke meettechnieken & monitoring

Iedereen kent de uitdrukking 'meten is weten' en is bekend met beschikbare gegevens door bijvoorbeeld het dagelijks gebruik van navigatiesystemen. In de techniek heeft het hanteren van exacte informatie in de hoogst denkbare nauwkeurigheid een nog grotere betekenis. De ontwikkeling heeft zich verbreed, waarbij de toepasbaarheid zich uitstrekt in verschillende marktsegmenten. Iv-Groep is specialist op het gebied van ruimtelijke meettechnieken. Onze ervaren meetspecialisten zijn inzetbaar voor diverse diensten, zoals: boven- en ondergrondse monitoring, bouwbegeleiding, boringen, Geografisch Informatiesystemen (GIS) en terrestrische 3D-laserscanning.

In een langzaam maar zeker volgebouwd Nederland zijn werkzaamheden steeds vaker van invloed op de directe omgeving. Deformatie-, trillings- en geluidsmetingen zorgen voor een goede bovengrondse monitoring om schade of hinder te voorkomen. Geotechnische metingen zorgen voor een goede ondergrondse monitoring. Ook het opstellen van zettings- en trillingspredicties, monitoringsplannen en een juiste interpretatie van de meetresultaten zijn nodig voor een goede monitoring van de omgeving. Naast deze metingen verricht Iv-Groep ook metingen aan constructies. Zo kunnen onder meer de spanning, druk, verplaatsing, vervorming en versnelling in of van constructies worden gemeten. Deze metingen verricht Iv-Groep in nauwe samenwerking met Frans Rolf Infra-advies.

In de openbare ruimte vindt de afbakening in het terrein plaats door (wegen)bouwmaatvoering. Flexibiliteit en nauwkeurigheid zijn hierbij belangrijke eigenschappen. Montagebegeleiding in de werkplaats en op locatie is nodig om objecten als beweegbare bruggen, sluisdeuren en havenkranen goed te laten functioneren.

COMET
COMET (Continuous Measuring Technology) is door Iv-Groep ontwikkeld om de positie van de boormachine voor persboringen continue in te meten. Hierdoor loopt de boring geen vertraging op door nauwkeurige maatvoering en zijn 'As Built' gegevens direct beschikbaar.

Vooral vanuit de overheid worden veel gegevens ruimtelijk met elkaar in verband gebracht in een Geografische Informatiesysteem. Een GIS zorgt voor opslag, beheer, bewerking, analyse, integratie en presentatie van geografische data. Het is mogelijk diverse gegevens in GIS te combineren tot bruikbare informatie en deze te delen.

Terrestrische 3D-laserscanning
Driedimensionale metingen worden in verschillende markten toegepast. Het specialisme van terrestrische 3D-laserscanning wordt onder andere gebruikt bij 'As Built' situaties. Laserscanning, waarbij uit puntenwolken situaties nauwkeurig worden vastgelegd, kent een diversiteit aan toepassingsmogelijkheden. Te denken valt aan het inmeten van zandhoeveelheden en verkeersportalen, maar ook het in kaart brengen van complexe ruimten. Een voorbeeld hiervan is het vastleggen van leidingclusters in de petrochemische en offshore industrie.

Iv-Groep kiest voor een pragmatische aanpak. Ons kwaliteitsniveau is zeer hoog, omdat de kennis door de diversiteit van metingen en het gebruik van hoogwaardige verfijnde apparatuur zijn gebundeld. Wij zorgen voor een goede en directe communicatie. U kunt van ons verwachten dat wij u ontzorgen bij uitdagende vraagstukken en dit in alle openheid als gelijkwaardige gesprekspartner met u delen. Het eindresultaat is een betrouwbare en nauwkeurige rapportage binnen de gestelde tijd.

Contactpersoon

Petro Filius
Petro Filius
+31 88 943 2230

Download Folder