Risicomanagement

Ieder project kent onzekerheden die grote invloed kunnen hebben op de kosten en de doorlooptijd. Het is belangrijk om deze onzekerheden in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen en te bepalen welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke absoluut niet. Projecten worden steeds vaker met geïntegreerde contractvormen op de markt gezet, worden steeds complexer en omvatten steeds meer (technische) disciplines. Risicobeheersing gaat dan ook verder dan alleen het technische ontwerp. Het omvat tevens omgevings-, politieke-, maatschappelijke- en financiële aspecten. Dit vraagt om een brede benadering.

Iv-Groep helpt opdrachtgevers op een gestructureerde wijze risico’s van projecten op het gebied van tijd, geld en kwaliteit in kaart te brengen, te rangschikken en te beheersen. De kracht van Iv-Groep is de uitgebreide kennis en ervaring van veel technische disciplines, in iedere projectfase en met verschillende (geïntegreerde) contractvormen. Door de ruime ervaring in het ontwerpen en begeleiden van (complexe) projecten is Iv-Groep in staat risicomanagement integraal te benaderen. Iv-Groep bekijkt risico’s vanuit een breed perspectief en met een grote inhoudelijke vakkennis.
 
Probabilistisch ramen en plannen
Ook behoort het opstellen en met behulp van Monte Carlo simulatie analyseren van probabilistische ramingen en planningen tot de dienstverlening van Iv-Groep. In alle projectfasen zijn kosten- en tijdsbewaking en kostenbeheersing van belang om kostenoverschrijding te voorkomen. Met name in de beginfase van een project is dit vanwege het grote aantal onzekerheden lastig. Juist in deze fase is het van groot belang om de aard en omvang van deze onzekerheden te kennen, zodat er vroegtijdig op gestuurd kan worden.
 
Iv-Groep stelt probabilistische ramingen en planningen op, waarmee opdrachtgevers gedetailleerd inzicht krijgen in onzekerheden en kostenoverschrijding kan worden voorkomen door tijdig bij te sturen. De probabilistische raming geeft het benodigde inzicht in te verwachten kosten, inclusief de spreiding en belangrijkste onzekerheden. Met het opstellen van een probabilistische planning helpt Iv-Groep de planning op een adequate en proactieve wijze te beheersen. De probabilistische planning geeft inzicht in de verwachte einddata van de belangrijkste mijlpalen binnen het project, inclusief spreiding en bijdragen van de belangrijkste onzekerheden. Iv-Groep stelt samen met opdrachtgevers de planning op en kwantificeert de grootste onzekerheden en risico’s. Indien gewenst stelt Iv-Groep ook de beheersmaatregelen op om zo de risico’s en onzekerheden in de planning te beheersen.
 

Contactpersoon

Arno Willems
Arno Willems
+31 88 943 3200