Contractmanagement

Onder contractmanagement vallen alle activiteiten gericht op het formuleren, opstellen, ondertekenen, controleren en actueel houden van de wensen, behoeftes en afspraken. Hiervoor stelt Iv-Groep onder meer vraagspecificaties en contracten op, maken we technische ontwerpen en voeren we audits en inspecties uit. Met een goed contract en de juiste kwaliteitsprocedures zorgen we dat de wensen van onze opdrachtgevers daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Kenmerkend aan onze werkwijze zijn onder meer de gestructureerde aanpak en de integratie van systems engineering, contractmanagement, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en technische kennis. We hebben kennis van diverse contractvormen en hebben ervaring aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde.

Gestructureerd stappenplan
Onze aanpak heeft zich door jarenlange ervaring steeds meer gestructureerd en heeft inmiddels geleid tot een gedegen stappenplan. Allereerst formuleren we samen met u de doelstellingen en wensen voor het project. Deze doelstellingen geven onder meer richting aan afwegingen voor de juiste contract- en organisatievorm, aanbestedingsprocedure en de EMVI-criteria. Hierbij houden we rekening met de kennis, wensen en ervaring van uw organisatie en de overige stakeholders. De integratie met techniek, raakvlak- en risicomanagement zorgt voor de juiste aandachtspunten in het contract of bestek.
Tijdens de voorbereiding formuleren we de eisen om uw wensen en alle voorwaarden helder te verwoorden. We kunnen de eisen gebruiken om een eerste schetsontwerp te maken en te verifiëren. Door deze werkwijze worden goede afwegingen tussen varianten gemaakt.
Na de uitwerking van de selectie-, gunnings- en contractdocumenten benaderen we samen de markt en kunnen we de volledige aanbesteding tot en met de gunning verzorgen.

Contractbegeleiding
Na gunning zullen we het contract beheren met traditioneel toezicht of door Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). In deze fase weet Iv-Groep als uw partner de rol aan te nemen die nodig is om binnen de gegeven tijd de juiste beslissingen te nemen en hiermee de voortgang van het project te waarborgen.

Kwaliteitsmanagement en systems engineering
Onze aanpak kenmerkt zich door de integratie van kwaliteitsmanagement met systems engineering, desgewenst in alle fasen. Tijdens alle fasen doorlopen we de Deming-circle. Het resultaat is een geïntegreerd en doorlopend kwaliteitsproces in de voorbereiding, tijdens de aanbestedingsprocedure en gedurende de uitvoering.
 
Iv-Groep beschikt over specifiek opgeleide en ervaren experts op het gebied van systems engineering. Iv-Groep beschikt daarnaast over haar eigen SE-tool SERVe®Online. Hiermee kunnen alle relaties tussen objecten, activiteiten, (contract)eisen, vergunningen en risico’s eenduidig worden vastgelegd. Met deze tool biedt Iv-Groep een praktische oplossing voor een efficiënte beheersing van alle processen en informatiestromen binnen projecten.

Contactpersoon

Arno Willems
Arno Willems
+31 88 943 3200

Download Folder