Proefbelasting Iv-Infra toont wederom hoge reservecapaciteit brug aan.

Proefbelasting Iv-Infra toont wederom hoge reservecapaciteit brug aan. december 2017 - Iv-Infra heeft wederom een succesvolle proefbelasting van een brug uitgevoerd. Dit keer ’s nachts om verkeershinder op de belangrijke verkeersader te minimaliseren. De conclusies tonen aan dat we onze bestaande infrastructuur niet te snel moeten afschrijven: de brug bleek veel sterker  dan op basis van herberekeningen (aangevuld met destructief onderzoek) kon worden verondersteld.

De resultaten worden op dit moment geanalyseerd, maar vast staat dat de uitkomsten zeer gunstig zijn voor de aantoonbare belastbaarheid van de brug en voor de restlevensduur.  Goed nieuws voor de beheerder dus: dure versterkings- en/of vervangingsmaatregelen kunnen worden voorkomen. Meer details volgen spoedig!Over Proefbelasten
Een aanzienlijk deel van de 10.000 bruggen in Nederland die in eigendom zijn van gemeenten en bedoeld zijn voor auto - en vrachtverkeer, is verouderd. Door een tekort aan gegevens is de belastbaarheid van deze bruggen veelal slecht te bepalen, terwijl de beheerder de plicht heeft de belastbaarheid van deze bruggen aan te tonen. Proefbelasten is enerzijds een snel en kosteneffectief alternatief voor een herberekening als weinig tot geen gegevens beschikbaar zijn en geeft anderzijds wanneer gegevens wel beschikbaar zijn in potentie een hogere aantoonbare belastbaarheid dan een herberekening.

Weten hoe deze innovatie precies in zijn werk gaat? Bekijk de video op ons youtube kanaal.

Terug naar overzicht

Download Ivormatie