Productiehal Sif, studie door multidisciplinaire specialisten Iv-Consult

Productiehal Sif, studie door multidisciplinaire specialisten Iv-Consult november 2017 - Onlangs is de nieuwste productiehal van Sif Netherlands bv officieel geopend. Sif is marktleider in de productie van fundaties voor offshore windparken en de olie- en gasindustrie. Door de productie-uitbreiding op Maasvlakte 2, is Sif uitgerust om vier tot vijf monopiles met een diameter tot elf meter per week te produceren. Bij dit continue proces met uitzonderlijk zware belastingen spreekt het voor zich: Het voorkomen van stilstand en onveilige situaties is cruciaal.

Het voorkomen van stilstand en onveilige situaties is cruciaal

Welke impact stagnatie kan hebben voor een productiebedrijf heeft Iv-Consult gezien bij diverse onderzoeken naar schade aan kranen. Bij deze onderzoeken bleek de schade zich niet te beperken tot de kranen, maar was er ook vermoeiingsschade aan de kraanbanen en de ondersteuningsconstructie. Door deze schades wordt des te meer duidelijk dat het ontwerpen van dergelijke grote en zware constructies meer van een constructeur vraagt dan een ‘gewone’ statische gebouwconstructie. Het doorgronden van zware werktuigbouwkundige constructies en de integratie hiervan in productiehallen zit in de genen van Iv-Consult.

Het ontwerpen van zware, dynamisch belaste constructies vraagt meer van een constructeur dan een gewone statische gebouwconstructie

Vanwege de ervaring van Iv-Consult op het gebied van zware, dynamisch belaste constructies heeft Sif gevraagd om een conceptenstudie te maken als alternatief voor het bestaande voorlopig ontwerp. Omdat de interactie tussen de kranen, de staalconstructie en de fundering een belangrijke rol speelt, is bij deze alternatievenstudie gewerkt met een team van specialisten van Iv-Consult. Door hun kennis en ervaring konden er in korte tijd alternatieven worden ontworpen en het meest geschikte concept voor een dergelijke productiehal worden gekozen.

Bij het onderzoek is niet alleen gezocht naar de alternatieven die een kostenbesparing opleveren, maar is ook gefocust op het systeem dat de hoogste betrouwbaarheid en veiligheid voor de kraanbanen en ondersteuningsconstructies oplevert. Door het aanpassen van de stramienafstand is een goedkoper ontwerp ontstaan en door het aanpassen van het dragende systeem voor de kraanbanen worden ongewenste effecten ten gevolge van zettingen en vermoeiing van de staalconstructie voorkomen.

De alternatievenstudie heeft een goedkoper ontwerp opgeleverd en voorkomt de ongewenste effecten ten gevolge van zettingen en vermoeiing

Door de praktische benadering en haar oplossend vermogen weet Iv-Consult een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk. Hierdoor komt Iv-Consult in korte tijd tot een werkbare oplossing. Sif heeft met de uitkomsten van de studie het eerdere voorlopig ontwerp ingrijpend aangepast en hiermee de weg naar het definitief ontwerp sterk vereenvoudigd. In januari 2017 vond de eerste load-out van monopiles plaats.

Terug naar overzicht

Download Ivormatie