Petrojarl I FPSO modificatie: een blik op de technische uitdagingen

Petrojarl I FPSO modificatie: een blik op de technische uitdagingen december 2017 - Van de verwerking van Noordzeeolie naar zware ruwe olie uit het Atlanta veld bij Brazilië: FPSO Petrojarl I heeft onlangs een volledige modificatie ondergaan. Van de procesfaciliteiten aan boord is meer dan 50% gesloopt en vervangen door nieuwe installaties om de FPSO geschikt te maken voor het Atlanta veld. Hierbij moest worden voldaan aan de meest stringente specificaties en de Braziliaanse conformiteitseisen. “Een uitdagend project dat specialistische kennis, slimme engineering-oplossingen en nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen vergde”, legt Hubert van Strien (projectmanager bij Nevesbu) uit.

Om de zware ruwe olie uit het Atlanta veld goed te kunnen stabiliseren, werd de FPSO Petrojarl I aan een grootscheepse renovatie onderworpen en is de indeling nu compleet anders. Vanwege de ingrijpende veranderingen in de procesfaciliteiten moest de topside vergaand worden aangepast. De omvang van de topside en de integratie van de noodzakelijke aanvullende installaties en systemen in het schip vormden een van de voornaamste uitdagingen in dit project.

Hubert: “Omdat de meeste verwijderde installaties werden vervangen door aanzienlijk grotere, en er ook nieuwe installaties bij zijn gekomen, volstond de ruimte op de originele topside niet meer. Er moesten oplossingen buiten deze grenzen worden gevonden. Het nieuwe e-house is uiteindelijk op het achterdek ondergebracht, boven de bestaande controlekamer. Nieuwe procesinstallaties zijn op het hoofddek geplaatst en de nieuwe koelmedium-skid heeft een plaats gekregen tussen de voorste brandmuur en turret. Om dit binnen de krappe uitvoeringstermijn te realiseren, moesten de verschillende disciplines nauw samenwerken en werden we uitgedaagd om alle raakvlakken correct en efficiënt te beheren. Hierbij werd intensief gecommuniceerd met de klasse-organisatie om zoveel mogelijk in een vroeg stadium van het project hun goedkeuring te krijgen.”

Als onderaannemers van Damen Shiprepair Rotterdam waren Nevesbu en Iv-Oil & Gas verantwoordelijk voor een groot deel van de engineering. In nauwe samenwerking zijn we erin geslaagd deze enorme klus te klaren. Door onze krachten te bundelen hebben we onze specialistische kennis op het gebied van scheepsbouwkunde, marine engineering, process, structural en piping engineering geïmplementeerd en de inkoopactiviteiten van alle noodzakelijke installaties verzorgd.

Terug naar overzicht

Download Ivormatie