Uitbreiding van de sluizencomplexen van het Panamakanaal

Het Panamaproject mag met recht een gigantisch project worden genoemd. Niet alleen de sluisdeuren zelf zijn enorm qua afmetingen, ook het aantal medewerkers en het aantal betrokken landen is groot. Wereldwijd is expertise bij het project betrokken, van Europa tot Azië en Amerika. Zo kon over de hele wereld de klok rond worden gewerkt. In de hoogtijdagen van het project werkten zo'n tachtig man aan het ontwerp van de sluisdeuren.

De uitbreiding van het Panamakanaal voorziet in de aanleg van een derde set sluizen naast de bestaande sluizencomplexen (de Gatún-sluizen aan de Atlantische kust en de Miraflores- en Pedro Miguel-sluizen aan de Stille Oceaan). Net als bij de bestaande sluizen zijn drie kamers achter elkaar aangelegd die de schepen van zeeniveau naar het 27 meter hoger gelegen Gatún-meer brengen. De sluizen zijn 60% breder en 40% langer dan de bestaande sluizen en bestaan elk uit drie schutkolken waartussen steeds dubbele deuren zijn geplaatst. In totaal is er dus sprake van acht deuren per sluizencomplex.

Uitdagingen

Het ontwerp van de sluisdeuren moest voldoen aan extreem strenge eisen. De sluisdeuren moeten bestand zijn tegen enorme waterdruk, eventuele botsingen van schepen en aardbevingen. Daarnaast moeten ze binnen vijf minuten open of dicht kunnen, mogen ze maar beperkt water doorlaten en voor 99,6% van de tijd beschikbaar zijn, wat grote uitdagingen voor het ontwerp en onderhoud met zich meebrengt.

Innovatief ontwerp

Door de enorme afmetingen van de deuren waren conventionele ontwerpmethoden niet langer toereikend. Iv-Groep bedacht alternatieve en innovatieve methoden waarmee kan worden voldaan aan de strenge eisen en het vervullen van de functies zoals als het keren en afdichten op deze schaal.

Ontwerpteam CICP

Iv-Groep is onderdeel van het ontwerpteam CICP, samen met MWH Global en TetraTech, en verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe sluisdeuren en het aandrijfmechanisme inclusief de besturing, de integrale RAMS-analyse van het gehele sluizencomplex en de bouwbegeleiding van de sluisdeuren.

Wilt u meer weten over de uitbreiding van het Panamakanaal?

Voor meer informatie over de uitbreiding van het Panamakanaal kunt u contact opnemen met Bianca van Dam via +31 88 943 2152 of marketing@iv-groep.nl. 

Contact

Bianca van Dam
Bianca van Dam
+31 88 943 2152

Contact

Kim Hereman
Kim Hereman
+31 88 943 2154