Water

Een goede beheersing van de kwaliteit en kwantiteit van water is van cruciaal belang. Het zuiveren en het transport van drinkwater, afvalwater en proceswater, maar ook het voorkomen van wateroverlast door een juiste regulering van het oppervlaktewater. Dit zijn vraagstukken waar waterschappen, overheden en de industrie dagelijks mee geconfronteerd worden en waarvoor innovatieve en duurzame oplossingen noodzakelijk zijn. Met oog voor veiligheid en duurzaamheid levert Iv-Groep integrale technische adviesdiensten voor deze markt.