Nederland CO2 Neutraal

Iv-Groep neemt sinds 2015 deel aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal en heeft een intentieverklaring ondertekend waarin zij verklaart zich in te zetten voor CO2-reductie. Door zich te committeren aan dit initiatief spant Iv-Groep zich in om conform de Trias Energetica in jaar 2020 minimaal 10% CO2 te reduceren ten opzichte van 2015 (doelstelling van Iv-Groep is 20% in 2020). Iv-Groep zal actief communiceren over de behaalde resultaten in het kader van CO2-reductie.

Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2-reductie. Kiezen voor CO2-reductie biedt vele kansen: verbetering van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparen op de bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen. Behalve het reduceren van CO2 is het doel van Stichting Nederland CO2 Neutraal om meerdere malen per jaar bijeenkomsten te organiseren die zo inspirerend en leuk mogelijk zijn. Oftewel: het nuttige met het aangename combineren.
 
Wat heeft Iv in 2017 bereikt met haar deelname aan de Nederland CO2 Neutraal?
Sinds begin 2017 neemt Iv actief deel aan Nederland CO2 Neutraal en de werkgroep Mobiliteit (grootste uitstoter van Iv is het wagenpark met 70% van de totale CO2-emissie). In 2017 hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden. Iv heeft tips en ervaringen gedeeld met andere bedrijven op het gebied van het reduceren van CO2-uitstoot van het wagenpark. De volgende zaken zijn aan bod gekomen:
  • Het effect van bandenspanning en hoe deze inzichtelijk te maken.
  • Stimuleren van elektrisch rijden.           
  • Registratie van elektrische auto’s.
  • Laadpalen.
 
Tijdens de bijeenkomsten is vanzelfsprekend gesproken met andere deelnemers van Nederland CO2 Neutraal. Terugkerend onderwerp in de gesprekken is CO2-reductie en hoe dit binnen de verschillende bedrijven benaderd wordt. Bij de bedrijven in dezelfde branche is het uitwisselen van methoden om CO2 te reduceren extra relevant.