Nederland CO2 Neutraal

Iv-Groep neemt sinds 2015 deel aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal en heeft een intentieverklaring ondertekend waarin zij verklaart zich in te zetten voor CO2-reductie. Door zich te committeren aan dit initiatief spant Iv-Groep zich in om conform de Trias Energetica in jaar 2020 minimaal 10% CO2 te reduceren ten opzichte van 2015 (doelstelling van Iv-Groep is 20% in 2020). Iv-Groep zal actief communiceren over de behaalde resultaten in het kader van CO2-reductie.

Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2-reductie. Kiezen voor CO2-reductie biedt vele kansen: verbetering van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparen op de bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen. Behalve het reduceren van CO2 is het doel van Stichting Nederland CO2 Neutraal om meerdere malen per jaar bijeenkomsten te organiseren die zo inspirerend en leuk mogelijk zijn. Oftewel: het nuttige met het aangename combineren.
 
Wat heeft Iv in 2016 bereikt met haar deelname aan de Nederland CO2 Neutraal?
Sinds begin 2016 neemt Iv actief deel aan Nederland CO2 Neutraal. Iv is gestart met deelnemen aan het werkgroep Wagenpark. De werkgroepen bestaan uit bedrijven waarvan het onderwerp aansluit bij hun belangrijkste emissiestromen. Voor Iv is het wagenpark veruit de grootste CO2-uitstoter van de CO2-footprint (62,5%) van het bedrijf, vandaar dat Iv zich heeft aangesloten bij het onderwerp Wagenpark. In 2016 hebben 3 bijeenkomsten plaatsgevonden. Iv heeft tips en ervaringen gedeeld met andere bedrijven op het gebied van het reduceren van CO2-uitstoot van het wagenpark. Een Linkedin groep is aangemaakt door de werkgroep om elkaar op de hoogte te houden van initiatieven en zo kunnen er andere leden aan toegevoegd worden om elkaar te versterken op het gebied van CO2-reductie. Zo is er ook tijdens de ledenspecial in december gezamenlijk met alle werkgroepen aan de slag gegaan met duurzame stellingen en het opstellen van een maatregelenlijst. Dit geeft inzicht in welke maatregelen er nog meer genomen kunnen worden om te komen tot CO2-reductie en laat je buiten de eigen kader denken.
 
Zie de voortgangsrapportage CO2 in 2016 van Iv. Hierin is te lezen hoe Iv ervoor staat als het gaat om het reduceren van haar energieverbruik en CO2  in haar scope 1 en 2 emissies. (auto’s, elektra, gas en vliegreizen).
 
Tijdens de bijeenkomsten is vanzelfsprekend gesproken met andere deelnemers van Nederland CO2 Neutraal. Terugkerend onderwerp in de gesprekken is CO2-reductie en hoe dit binnen de verschillende bedrijven benaderd wordt. Bij de bedrijven in dezelfde branche is het uitwisselen van methoden om CO2 te reduceren extra relevant.