Green Deal duurzaam GWW

Iv is via NLingenieurs betrokken bij het samenwerkingsverband Duurzaam GWW dat is ontstaan uit de Green Deal Duurzaam GWW. Dit initiatief is in 2013 gestart en in 2015 geëindigd. 2016 stond dan ook in het teken van het opstellen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Iv is via het expertnetwerk (http://www.expertnetwerkduurzaamgww.nl/) nauw betrokken geweest bij het invullen van de nieuwe Green Deal 2.0 (http://www.greendeals.nl/gd209-duurzaam-gww-2-0/). De nieuwe Green Deal is breder opgezet en meer gefocust op de gehele GWW sector. De ambitie van de Green Deal is als volgt verwoord:

Duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten (duurzaamheid is ‘business as usual’)

De ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 legt een grote veranderopgave bij de Partijen die de Green Deal ondertekenen. De veranderopgave vertaalt zich in vier transitielijnen waar Partijen gezamenlijk en individueel concreet aan gaan werken. Partijen erkennen dat daarbij een goede balans tussen People, Planet en Prosperity het uitgangspunt is voor het bereiken van een duurzame GWW-sector.

Het resultaat mag er zijn aangezien meer dan 80 partijen op 17 januari 2017 de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 hebben ondertekend. Iv was 1 van die partijen! Hiermee is het succes van de eerste Green Deal bevestigd, duurzaamheid is veel meer gaan leven in de GWW sector en is door gedrongen tot alle segmenten van de markt. Daarnaast heeft de Green Deal een standaard aanpak voor projecten opgeleverd waarmee het belang van duurzaamheid in projecten is geborgd.

Binnen Iv is er in 2016 een nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid aangenomen die de focus legt op het daadwerkelijk reduceren van CO2 en energie binnen projecten. Het beleid schrijft het gebruik van de Aanpak Duurzaam GWW bij projecten voor. Het beleid is als volgt verwoord:
De Aanpak Duurzaam GWW wordt binnen Iv toegepast als een project voldoet aan de volgende criteria:
  • Het project zit in de initiatiefase, definitiefase of ontwerpfase (zie voor een uitgebreid overzicht van alle fasen het Strategisch plan Scope 3 emissies).
  • Het project heeft een aanneemsom van minimaal € 50.000,- (de CO2-footprint wordt berekend bij een minimale aanneemsom van € 250.000,-)
  • De opdrachtgever staat open voor de aanpak Duurzaam GWW en is bereid zijn medewerking te verlenen. Let op: tijdens offertefase dient hierover gesproken te worden met de opdrachtgever als project voldoet aan de eerste twee criteria.

Om medewerkers beter bekend te maken met de aanpak zijn er workshops georganiseerd voor alle projectleiders en ontwerpers binnen Iv-Water en Iv-Infra. De workshops hebben veel enthousiaste reacties teweeg gebracht.

Het kernteam Duurzaamheid en Innovaties is in 2016 met twee personen uitgebreid zodat er aan meer concrete zaken kunnen worden uitgewerkt en er meer geborgd kan worden vanuit één centraal punt. Het kernteam Duurzaamheid en Innovaties bij Iv gaat in 2017 onder andere onderzoeken of op een eenvoudigere manier de CO2-footprint van projecten kan worden bepaald. De ervaring is dat DuboCalc met name gericht is op projecten die zich al in een ver uitgewerkt stadium bevinden. Binnen projecten is er juist behoefte aan het in een vroeg stadium vergelijken van varianten.

In 2017 gaat Iv het actiejaarplan behorende bij de Green Deal GWW 2.0 opstellen en zorgen dat de organisatie de acties gaat oppakken. Daarnaast blijft Iv actief in het Expertnetwerk Duurzaam GWW.