Dutch Green Building Council

In 2014 is Iv-Groep lid geworden van de Dutch Green Building Council (DGBC. De Dutch Green Building Council (DGBC) is dé Nederlandse netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed en telt meer dan 360 participanten, die allen hun duurzame kennis willen delen om er samen voordeel uit te halen. Om duurzaam bouwen en beheren sneller op grote schaal tot gemeengoed te maken, heeft DGBC een Policy Taskforce en diverse marktgroepen opgericht. Die denken elk van uit hun eigen vakgebied na over duurzaamheid. Ook organiseren zij de Dutch Green Building Week. Een landelijk evenement, waaraan een groot aantal participanten bijdraagt met excursies, lezingen, workshops, congressen en meer; alles op het gebied van het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Ook Iv-Groep neemt hieraan deel. De DGBC is tevens bekend vanwege haar implementatie van één nationaal geaccepteerd beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen: BREEAM-NL. BREEAM is het instrument om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar en bespreekbaar te maken. BREEAM let op materiaalgebruik en energieverbruik én op de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. Iv-Groep haar eigen BREEAM-expert.

Wat heeft Iv in 2016 bereikt met haar deelname aan de Dutch Green Building Council?
Vanuit Iv hebben diverse medewerkers deelgenomen aan activiteiten georganiseerd door DGBC. Ze hebben studiedagen gevolgd voor BREEAM Experts. BREAAM is het instrument om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar en bespreekbaar te maken. BREEAM let op materiaalgebruik en energieverbruik én op de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. Iv heeft BREAAM experts in huis voor de projecten in de utiliteitsbouw (gebouwgebonden installaties). Tijdens de bijeenkomsten zijn de medewerkers door DGBC geïnformeerd over ontwikkelingen, veranderingen en vernieuwingen aangaande BREEAM certificeringen voor de diverse soorten objecten.

Ook is in 2016 deelgenomen aan een introductiemiddag over een nieuw assessment tool. Dit was een eenmalige bijeenkomst. Het betrof een onafhankelijke, door de DGBC erkende, tool voor het integraal managen van het gehele BREEAM certificeringstraject in de object ontwerpfase. Het doel is dat alle praktische en administratieve aspecten in één en dezelfde tool verwerkt worden en alle betrokken partijen geautoriseerd toegang hebben om de gevraagde zaken in behandeling te nemen, dan wel af te handelen. Hierdoor kan een beoogde efficiëntie slag van 10% tot 20% aan kostenbesparing behaald worden voor de BREEAM ontwerp certificeringen.

Lees meer over de Dutch Green Building Council op www.dgbc.nl.